Spis kategorii i warunki ich uzyskania

Osoby, które chciałyby uzyskać prawo jazdy w Częstochowie, powinny koniecznie zgłosić się do OSK Jastrzębski, gdzie od lat z powodzeniem szkolimy przyszłych kierowców. W dzisiejszych czasach posiadanie tego dokumentu jest niejednokrotnie konieczne do codziennego funkcjonowania – w pracy czy do przemieszczania się. Z pomocą samochodów osobowych pokonujemy szybko duże odległości, natomiast autobusy czy tramwaje stanowią podstawowy sposób komunikacji w większych miastach. Nauka jazdy, w której się specjalizujemy, może zostać rozpoczęta najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem wskazanego w przepisach wieku. Natomiast w przypadku osób kształcących się w szkołach, w których program nauczania uwzględnia szkolenia na prawo jazdy, okres ten zostaje wydłużony do dwunastu miesięcy.

Kto może otrzymać prawo jazdy?

Prawo jazdy może otrzymać każda osoba, która:

 • jest w wieku upoważniającym do zdobycia uprawnień dla danej kategorii pojazdów,
 • posiada orzeczenie lekarskie, w którym nie występują przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem, a dla kategorii, które tego wymagają, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych,
 • odbyła przygotowujące szkolenie, odpowiadające wybranej kategorii,
 • przystąpiła do egzaminu państwowego, który zdała z wynikiem pozytywnym,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polski co najmniej 185 dni każdego roku lub studiuje tutaj od minimum sześciu miesięcy.

Kategoria AM

Kategoria AM dotyczy motorowerów, czyli pojazdów o dwóch lub trzech kołach, poruszających się z prędkością maksymalnie 45 km/h, wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności dochodzącej do 50 cm3 lub elektryczny o mocy nieprzekraczającej 4 kW. Ponadto, zdanie egzaminu umożliwi także prowadzenie czterokołowców lekkich o identycznym ograniczeniu prędkości oraz masie do 350 kg. O prawo jazdy tej kategorii mogą ubiegać się osoby od 14 roku życia.

Kategoria A1

Osoby, które interesuje nauka jazdy przygotowująca do egzaminu na kategorię A1, muszą pamiętać o specyficznej charakterystyce pojazdów, które będą mogły prowadzić. Do dyspozycji będą miały następujące propozycje:

 • motocykle do 125 cm3 pojemności silnika, mocy do 11kW i maksymalnym stosunku mocy do masy 0,1 kW/kg,
 • pojazdy trójkołowe o mocy do 15kW,
 • wszystkie pojazdy sprecyzowane w kategorii AM.

Kategoria A2

Zdanie egzaminu na prawo jazdy tej kategorii upoważnia do prowadzenia motocykla dwukołowego o maksymalnej mocy 35kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg oraz motocykla trójkołowego z mocą maksymalną 15kW. Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dokument jest ukończenie 18. roku życia.

Kategoria A

O prawo jazdy kategorii A mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 24. rok życia lub mają 20 lat i posiadają prawo jazdy kategorii A2 od przynajmniej dwóch lat. Dokument uprawnia do prowadzenia każdego motocykla, zarówno dwu-, jak i trójkołowego oraz wszystkich pojazdów z kategorii AM. Dodatkowo, osoba, która uzyskała stosowny dokument, będzie mogła także kierować każdym z tych pojazdów wraz z przyczepą nie przekraczającą masy własnej motocykla i 100 kg, lecz tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Kategoria B

Prawo jazdy kat. B pozwala na prowadzenie samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z uwzględnieniem lekkiej przyczepy (do 750kg) lub innej przyczepy w sytuacji, gdy łączna masa zespołu mieści się w dopuszczalnych 4250 kg, a kierowca posiada dodatkowe uprawnienia potwierdzone wpisem do prawa jazdy. Ponadto, po zdaniu egzaminu można także kierować ciągnikami rolniczymi czy pojazdami wolnobieżnymi z naczepami do 750 kg oraz tymi sprecyzowanymi dla kategorii AM.

Kategoria B+E

Posiadacze tego dokumentu mogą prowadzić:

 • zespół pojazdów zawierający wyszczególniony w kategorii B samochód do 3,5 tony wraz z przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie jest większa od tej pojazdu ciągnącego,
 • zespół składający się z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą lub przyczepami na terytorium Polski,

Kategoria C

Do zdobycia prawa jazdy kategorii C konieczne jest ukończenie 21 roku życia oraz posiadanie prawa jazdy kat. B. Osoba, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym jest upoważniona do kierowania:

 • samochodami o masie większej niż 3,5 (oprócz autobusów),
 • pojazdami wymienionymi w kategorii AM,
 • ciągnikami, pojazdami wolnobieżnymi oraz ich zespołami wraz z lekką przyczepą (750 kg)

Kategoria C+E

Elementem niezbędnym do uzyskania tego dokumentu jest posiadanie prawa jazdy kategorii C. Posiadając prawo jazdy kat. B oraz C+E kierowca dzierży także uprawnienia B+E, a posiadając C+E oraz D, nabywa on uprawnienia D+E. Zdanie egzaminu upoważnia do prowadzenia:

 • samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą,
 • zespołów pojazdów – ciągników rolniczych z przyczepą lub przyczepami i pojazdów wolnobieżnych z przyczepą lub przyczepami na terenie Polski.

Kategoria C1

Prawo jazdy kategorii C1 pozwala na kierowanie pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej między 3,5 a 7,5 tony, z wyłączeniem autobusów oraz zespołami pojazdów składającymi się z samochodów wyszczególnionych w tej kategorii oraz przyczepy do 750 kg. Ponadto, podobnie jak w przypadku większości dokumentów, kierowca zyskuje także prawo do prowadzenia pojazdów uwzględnionych w kategorii AM oraz ciągników i pojazdów wolnobieżnych z lekkimi przyczepami.

Kategoria C1+E

Zdobycie uprawnień kategorii C1+E upoważnia do prowadzenia zespołów pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton, składających się z pojazdu ciągnącego, sprecyzowanego w kategorii C1 oraz przyczepy o masie nieprzekraczającej jego masy własnej. Dodatkowo, kierowca będzie mógł w Polsce pojechać zespołami złożonymi z ciągników rolniczych lub pojazdów wolnobieżnych z jedną lub dwiema przyczepami.

Kategoria D

Uzyskanie prawa jazdy tej kategorii wymaga ukończenia 24 roku życia oraz uprzedniego zdobycia prawa jazdy kat. B. Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym możliwe jest prowadzenie autobusów, autobusów z lekkimi przyczepami, pojazdów kategorii AM, a także, wyłącznie na terytorium RP, ciągników i pojazdów wolnobieżnych wyposażonych w przyczepy do 750 kg.

Kategoria D+E

Zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii D+E pozwoli na prowadzenie następujących zespołów pojazdów:

 • autobusu oraz przyczepy,
 • ciągnika lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą lub przyczepami – tylko w Polsce.

Kategoria D1

Kategoria D1 uwzględnia autobusy o długości dochodzącej do 8 m i mogące przewieźć maksymalnie 17 osób wraz z kierowcą. Osoba, która zdała egzamin, może także prowadzić wyżej opisane autobusy, ciągniki oraz pojazdy wolnobieżne z przyczepami lekkimi, o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej dochodzącej do 750 kg.

Kategoria D1+E

Ubieganie się o prawo jazdy kategorii D1+E wymaga od zainteresowanego ukończenia 21 lat. Po zdaniu egzaminu będzie on mógł kierować zespołem pojazdów składających się z wymienionego w kategorii D1 autobusu oraz przyczepy. Dodatkowo, w Polsce będzie on mógł zasiąść za kierownicą zespołu złożonego z pojazdu wolnobieżnego i ciągnika z jedną lub dwiema przyczepami.

W celu wygodnego korzystania ze strony, wymagana jest akceptacja Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.